Kaltostat Alginate Dressing 7.5cm x 12cm Sterile Non-Woven Haemostatic ELS231